Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

Investitii pentru viitorul dumneavoastra


Toate rezultatele planificate in Cererea de finantare au fost realizate integral, toti indicatorii de realizare au fost indepliniti, conform documentului atasat (Indicatorii de realizare).