Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Titlul Proiectului

"SIstem de Management al organizatiei autorizate de proiectare pentru obtinerea Certificatelor de AeroNavigabilitate "


Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala