Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Titlul Proiectului SIstem de Management al organizatiei autorizate de proiectare pentru obtinerea Certificatelor de AeroNavigabilitate
Finantarea ProiectuluiProiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Denumirea Programului OperationalProgramul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa Prioritara 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare; Domeniul de interventie 2.2. Investitii in infrastructura de CD&I si dezvoltarea capacitatii administrative; Operatiunea 2.2.4. Intarirea capacitatii administrative
Obiectiv General Intarirea capacitatii administrative a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” – INCAS Bucuresti in conformitate cu reglementarile specifice European Aviation Safety Agency (EASA) partea J privind Organizatiile Autorizate de Proiectare pentru aeronave clase CS 23, 25 si 27
Atingerea obiectivului general al proiectului se obtine prin intarirea capacitatii de management institutional si de proiect si prin accesul la instrumentele financiare
Obiectiv specific 1 Intarirea capacitatii de management institutional si de proiect a INCAS
Obiectiv specific 2Elaborarea documentelor necesare pentru accesarea de catre INCAS a instrumentelor financiare
ValoareaValoarea totala a proiectului este de 468.400,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 400.000 lei (valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 332.000,00 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 68.000 lei)
Durata6 luni
Director de Proiect Dr. Ing. Eduard POPA