Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

Investitii pentru viitorul dumneavoastra


Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana de contact: Dr. Ing. Eduard POPA
Functia: Director Proiect
Institutia: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. Bucuresti
Tel: 021 434 00 83 fax: 021 434 00 82
E-mail: eduard@incas.ro