Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

Investitii pentru viitorul dumneavoastra


Cu respectarea cerintelor precizate in ghidul solicitantului, in cadrul proiectului au fost implementate urmatoarele activitati, conform documentului atasat (Planul de activitati).